[] γλωσσοδετες - glossodetes
Πήγασος, ο δικτυακός  τόπος του Ελληνικού Σχολείου Λιέγης
προηγούμενη σελίδα- page précédentePégase, le site de l'école hellénique de Liège η γνώμη σας - votre avis

 

Οι γλωσσοδέτες είναι μικρά κείμενα με δύσκολες λέξεις που μας μπερδεύουν τη γλώσσα. Προσπαθήστε να τους πείτε όσο γρήγορα μπορείτε , θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο.
 • O παπάς ο παχύς έφαγε πολλή φακή
  γιατί , παπά παχύ,έφαγες πολλή φακή ;
 • Ο γιος του Ρουμπή, του κουμπή,του ρουμποκομπολογή,
  βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει,
  και τον πιάσαν οι ρουμπήδες,οι κουμπήδες,οι ρουμποκομπολογήδες
  και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του,τα ρουμποκομπολογιά του
 • Ανέβηκα στην τζιντζιριά,τη μιντζιριά,τη τζιντζιμιντζιχοντζιριά
  να κόψω τζίντζιρα,μίντζιρα,τζιντζιμιντζιχόντζιρα.
  Κι έσπασε η ντζιντζιριά, η μιντζιριά,η ντζιντζιμιντζιχοντζιριά
  και μου 'πεσαν τα ντζίντζιρα,τα μίντζιρα, τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

 • -Βαρέλι,νεροβάρελο και σιδεροξυλονεροβάρελο ποιος
  σε σιδεροξυλοβαρελόδεσε;
  - Ο γιος του σιδεροξυλονεροβαρελοδετή με σιδεροξυλοβαρελόδεσε.
  - Να 'χα γω τα σύνεργα του γιου του σιδεροξυλονεροβαρελοδετή,καλύτερα θα σε σιδεροξυλοβαρελόδενα.

 • Της καρέκλας το ποδάρι
  ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.


 • Άσπρη πέτρα ξέξασπρη
  κι απ' τον ήλιο ξεξασπρώτερη 

 • Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή
  κάνει τα σύκα τα διπλά,τα διπλογυρι-γυριστά.
  Πάει ο σκύλος,ο διπλός,ο διπλογυρι-γυριστός,
  να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά

 • Εκκλησιά μολυβδοτή,μολυβδοκονδυλοπελεκητή,
  ποιός την μολυβδοκονδυλοπελέκησε;
  Ο γιος του μολυβδοκονδυλοπελεκητή!
  Νάχα κι εγώ τα σύνεργα του γυιού
  του μολυβδοκονδυλοπελεκητή
  θα τηνε μολυβδοκονδυλοπελεκούσα
  την εκκλησιά την μολυβδοκονδυλοπελεκητή!

 • Εβγήκα στην πήλινη,τη δήλινη,στην πιρνολινοκούκουδη,
  να μαζέψω τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα,
  κι ήρθε ο λύκος ο πήλινος,ο δήλινος,ο πιρνολινοκούκουδος,
  να μου φάει την όρνιθα την πήλινη,τη δήλινη,την πιρνολινοκούκουδη,που κάνει τ' αυγά τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα

 • Είχαμε μια συκιά ορθή και βερυκυκλωτή, που 'κανε σύκα ορθά και βερυκυκλωτά.
  Παέι ο συκοφάγος ο ορθός και βερυκυκλωτός,να φάει τα σύκα τα ορθά,τα βερυκυκλωτά.
  Πάω να βρω τουφέκι ορθό και βερυκυκλωτό,
  να τουφεκίσω το συκοφάγο τον ορθό,το βερυκυκλωτό, μη φάει τα σύκα τα ορθά,τα
  βερυκυκλωτά.